nocleg blisko wyciągu szczyrk

Regulamin

Prosimy z zapoznanie się z obowiązującymi w naszym pensjonacie zasadami. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego i przyjemnego wypoczynku.

Pokoje wynajmowane są na doby. Doba rozpoczyna się o godzinie 12.00, a kończy się o godzinie 11:00 dnia następnego, aczkolwiek godziny te mogą ulec zmianie po wcześniejszym uzgodnieniu.

Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę przedpłaty w wysokości 50% pełnej kwoty pobytu.

Przedpłata pobrana przy rezerwacji podlega rozliczeniu na poczet kwoty pobytu lub przepada w przypadku rezygnacji lub niewykorzystania pobytu z przyczyn niezależnych od Nas

Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, Klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.

Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.

Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenie pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.

Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.

W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich. Obuwie należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym.

Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów obowiązuje ZAKAZ PALENIA na terenie całego obiektu, poza miejscem do tego przeznaczonym.

W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami.

Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać.

Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu miłego pobytu w Domu Pod Beskidkiem.